Kumpulan Wang Simpanan Pekerja: Kwsp Contact Number

Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (kwsp) kwsp contact number

kumpulan wang simpanan pekerja (kwsp) contact number

Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) merupakan sebuah agensi kerajaan yang bertanggungjawab dalam menguruskan skim simpanan persaraan bagi pekerja sektor awam dan swasta.

Badan korporat milik kerajaan ini ditubuhkan pada tahun 1951.

BACA SINI >> Pengeluaran Khas KWSP: Login Semakan Status Permohonan 10k

Ianya dikawal selia dibawah bidang kuasa Kementerian Malaysia yang tertakluk pada Akta Kumpulan Wang Simpanan Pekerja 1991 (Akta 452).

Fungsi Kumpulan Wang Simpanan Pekerja

Skim simpanan yang diperkenalkan oleh kwsp (kumpulan wang simpanan pekerja) ini merupakan antara tabung simpanan persaraan yang efektif dengan adanya sistem pengurusan yang cekap.

Ianya merupakan antara tabung simpanan yang paling selamat.

Caruman bulanan majikan dan pekerja akan diuruskan sehingga pencarum berumur 55 tahun bertujuan untuk memastikan simpanan ini akan memberi manfaat kepada pencarum yang telah bersara.

Antara kebaikan fungsi KWSP ini adalah;

 1. Kwsp (kumpulan wang simpanan pekerja) menyediakan perkhidmatan simpanan wang caruman secara bulanan sebagai simpanan hari tua.
 2. Tujuan caruman kwsp ini akan digunakan untuk urusan perlaburan bagi meningkatkan ekonomi negara.
 3. Kumpulan wang simpanan malaysia memastikan setiap ahli akan menerima manfaat dividen pada setiap tahun.

Secara amnya, Kumpulan wang simpanan malaysia bukan hanya semata-mata menguruskan simpanan pencarum, ianya juga terdapat beberapa fungsi lain yang memberi manfaat kepada pencarum.

SUMBER: KWSP PORTAL

Antaranya adalah;

1. Info Ringkas Kwsp i Akaun

Laman sesawang yang digunakan oleh ahli KWSP sama ada pekerja atau majikan yang dikenali sebagai KWSP i-Akaun.

 • KWSP i-Akaun ini merupakan suatu sistem yang digunakan untuk menguruskan caruman ahli KWSP.
 • Setiap ahli KWSP mestilah mempunyai akaun i-Akaun ini.
 • Segala informasi berkaitan caruman ahli KWSP boleh diakses secara atas talian menerusi akaun i-Akaun.
 • Perkhidmatan caruman, pengeluaran, penyata caruman, pelaburan dan banyak lagi yang melibatkan ahli KWSP boleh dilakukan menerusi akaun ini.

2. Info Ringkas Kwsp Employer

Setiap majikan yang menggaji pekerja wajib mendaftar dengan badan korporat KWSP.

Ianya menjadi tanggungjawab majikan untuk membuat caruman KWSP sebagaimana yang tertakluk pada Seksyen 43(1), Akta KWSP 1991 / akta kumpulan wang simpanan pekerja 1991.

 • Majikan ini adalah merangkumi individu yang menggaji pekerja, sesebuah kumpulan atau badan korporat dan mana-mana jabatan sama ada kerajaan atau swasta.
 • Kadar caruman majikan adalah sebanyak 13 peratus dan wajib dicarum pada setiap bulan.
 • Caruman ini boleh dilakukan secara atas talian menerusi portal e-Caruman.
 • Setiap majikan wajib mempunyai aplikasi i-Akaun (majikan) untuk melakukan perkhidmatan melibatkan caruman KWSP majikan.

3. Info Ringkas Kwsp Employee

Individu yang menerima upah atau pendapatan hasil daripada pekerjaan mereka wajib mencarum dengan agensi KWSP.

Ianya penting sebagai simpanan hari tua terutamanya bagi individu yang tidak mempunyai pencen atau wang persaraan.

Bukan itu sahaja, kebaikan KWSP pekerja ini juga dapat menjamin kehidupan hari tua yang lebih baik dengan adanya wang simpanan ini. Selain itu, kelebihan kwsp kepada pekerja adalah:

 • Setiap pekerja yang membuat caruman KWSP wajib mempunyai akaun i-Akaun (Ahli).
 • Hasil daripada pendapatan pekerja, caruman sebanyak 11 peratus akan disalurkan ke akaun ahli sebagai simpanan.
 • Simpanan hasil daripada caruman bulanan boleh dikeluarkan bagi urusan-urusan yang dibenarkan atau setelah mencapai umur persaraan iaitu 55 tahun.
 • Urusan melibatkan pekerja boleh diakses menerusi portal i-Akaun (Ahli) secara atas talian.

4. Info Ringkas EPF Statement

Setiap ahli KWSP akan mempunyai dua (2) akaun iaitu Akaun 1 dan Akaun 2.

Caruman yang dilakukan oleh ahli KWSP akan dimasukkan ke dalam kedua-dua akaun tersebut.

Oleh itu, caruman yang telah dibuat ini akan dipaparkan dalam penyata KWSP.

Penyata ini boleh diakses secara atas talian menerusi portal i-Akaun.

Transaksi caruman dan pengeluaran ahli akan direkodkan dalam penyata tersebut.

5. Info Ringkas EPF Withdrawal

e-Pengeluaran merupakan sistem yang digunakan untuk tujuan pengeluaran wang KWSP ahli daripada Akaun 2.

 • Pengeluaran KWSP ini boleh dilakukan secara atas talian.
 • Antara perkhidmatan yang dibenarkan untuk mengeluarkan dana KWSP adalah bagi tujuan pendidikan, menunaikan umrah atau haji, pembelian rumah dan banyak lagi sepertimana yang telah ditetapkan oleh pihak KWSP.

6. Info Ringkas Caruman Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP)

Caruman KWSP bagi majikan dan pekerja adalah berbeza. Bagi majikan, caruman sebanyak 13 peratus akan dikenakan daripada hasil pendapatan yang diperolehi, manakala pekerja adalah sebanyak 11 peratus.

 • Caruman ini boleh dilakukan menerusi portal e-Caruman secara atas talian. Caruman ini mestilah dilakukan sebelum 15hb pada setiap bulan.
 • Kelewatan mencarum akan dikenakan penalti.
 • Bahkan, kegagalan untuk membuat caruman KWSP akan dikenakan tindakan undang-undang.
 • Ahli KWSP boleh menyemak caruman bulan mereka menerusi portal rasmi i-Akaun (majikan) dan i-Akaun (ahli).

7. Info Ringkas FSA2 KWSP

Pihak KWSP telah memperkenalkan satu inisiatif yang dikenali sebagai Fasiliti Sokongan Akaun 2 (FSA2).

Ianya merupakan kemudahan disediakan oleh agensi KWSP kepada ahli KWSP untuk membantu mendapatkan pembiayaan peribadi daripada institusi perbankan.

Permohonan fasiliti sokongan ini boleh dipohon secara atas talian menerusi portal rasmi KWSP.

Hanya ahli yang menepati syarat kelayakan yang telah ditetapkan oleh pihak kumpulan simpanan wang pekerja sahaja yang layak untuk memohon dan menerima pembiayaan ini.

Inisiatif ini diperkenalkan adalah bertujuan untuk membantu individu yang memerlukan dana pinjaman dengan kadar yang segera bagi urusan-urusan yang mustahak.

8. Info Ringkas EPF Number

Setiap ahli KWSP yang berdaftar dibawah agensi ini akan mempunyai nombor KWSP.

Nombor kumpulan wang simpanan pekerja (kwsp) ini boleh didapati di bahagian profil ahli di akaun i-Akaun ahli dan majikan.

Nombor kumpulan wang simpanan pekerja (kwsp) ini akan membezakan antara setiap ahli. 

9. Info Ringkas i-Saraan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (Kwsp)

i-Saraan KWSP merupakan caruman sukarela yang boleh dilakukan oleh individu yang bekerja sendiri dan tidak mempunyai sumber pendapatan secara tetap.

I-Saraan ini diwujudkan sebagai salah satu isentif kerajaan untuk menggalakkan rakyat Malaysia menabung untuk simpanan hari tua.

Walaubagaimanapun, caruman bulanan mereka adalah bersifat fleksibel.

Antara manfaat yang bakal diperolehi oleh ahli i-Saraan adalah dividen tahunan, pengeluaran simpanan, pelepasan cukai, bantuan kerajaan dan bantuan kematian.

Pendaftaran i-Saraan ini boleh dilakukan secara atas talian menerusi portal rasmi lembaga tabung simpanan pekerja.

10. Info Ringkas I-Invest Kwsp

i-Invest KWSP merupakan suatu skim pelaburan menerusi badan korporat oleh ahli KWSP.

Ahli kumpulan simpanan wang pekerja dibenarkan untuk menggunakan caruman Akaun 1 mereka bagi tujuan pelaburan.

Pelaburan i-Invest ini boleh dilakukan secara atas talian menerusi akaun i-Akaun.

Hanya individu yang memenuhi syarat kelayakan boleh membuat perlaburan lembaga tabung simpanan pekerja ini.

Berikut merupakan contoh pengiraan kelayakan bagi permohonan i-Invest;

tujuan i-invest kwsp

Beza Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) vs CPF Singapore

Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) dan Central Provident Fund (CPF) Singapura merupakan skim simpanan wang persaraan.

Walaubagaimanapun, kedua-dua skim ini mempunyai fungsi yang berbeza, antaranya;

Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP)

 1. Tujuan KWSP ditubuhkan adalah untuk skim simpanan persaraan pekerja yang ditubuhkan untuk rakyat Malaysia.
 2. Majikan dan pekerja wajib mencarum simpanan mereka mengikut peratusan syer yang telah ditetapkan oleh KWSP secara bulanan.
 3. Ianya adalah tertakluk di bawah Akta Kumpulan Wang Simpanan Pekerja 1991.
 4. Banyak kelebihan yang boleh dimanfaatkan oleh pencarum termasuklah dividen, pengeluaran, pengecualian cukai dan banyak lagi.
 5. Segala informasi yang berkaitan termasuk kwsp customer service phone number / contact number boleh dilayari menerusi portal PORTAL KWSP

Central Provident Fund (CPF) Singapore

CPF Singapura merupakan skim simpanan persaraan pekerja bagi rakyat Singapura.

 • Skim ini dikawal selia di bawah bidang kuasa pemerintahan republik Singapura.
 • Badan ini bertanggungjawab dalam menguruskan skim simpanan wang warga Singapura yang mempunyai pendapatan bagi tujuan pembiayaan simpanan persaraan, kesihatan dan keperluan rumah.
 • Skim ini adalah berbentuk caruman secara atas talian menerusi laman sesawang CPF PORTAL.
 • Banyak kelebihan yang boleh dimanfaatkan oleh pencarum menerusi CPF Singapura ini.

Kwsp Contact Number

Anda boleh hubungi kumpulan wang simpanan pekerja kwsp contact number di sini, KWSP

xm malaysia

Untuk pastikan anda tidak terlepas walau satu Bantuan 2024 terkini dari kerajaan Malaysia dengan MUDAH & SENANG, join Telegram Bantuan Kerajaan Malaysia seperti yang tertera di bawah

Berita baik, ada tawaran hadiah GOLD BAR / TABLET PERCUMA untuk follower Telegram

JOIN TELEGRAMLINK PAUTAN
Telegram Bantuan Kerajaan MalaysiaTelegram Bantuan Kerajaan Malaysia