JPA Pencen: Semakan Kwap & Cara Kira Gratuiti Kerajaan

Poral semakan kwap untuk sistem status jpa pencen pilihan / wajib, cara pengiraan bayaran gratuiti kerajaan untuk penjawat awam tahun 2024

semakan status jpa pencen pilihan wajib

Portal Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) Bahagian Pencen merupakan satu portal yang dikhaskan kepada pesara bagi urusan yang melibatkan pencen seperti permohonan kad pesara, pengiraan pencen, semakan status persaraan dan banyak lagi.

Portal ini secara tidak langsung dapat memudahkan pesara perkhidmatan awam untuk membuat urusan melibatkan persaraan mereka.

Secara amnya, portal ini diwujudkan untuk memberi manfaat dan menjaga kebajikan pesara dengan pengurusan persaraan yang lebih cekap dan efektif.

Segala data dan maklumat pesara penjawat awam akan direkodkan di portal ini untuk memudahkan pesara membuat rujukan dari semasa ke semasa.

Cara Daftar Portal Kwap Semakan Pencen

Kumpulan Wang Persaraan (semakan KWAP) merupakan ejen Kerajaan Persekutuan yang bertanggungjawab dalam menguruskan sumbangan caruman daripada penjawat awam yang berstatus tetap dan berpencen serta yang masih berkhidmat di bawah Badan Kawal Selia dan Pihak Berkuasa Tempatan.

Portal KWAP semakan telah diwujudkan untuk membolehkan penjawat awam membuat pendaftaran ahli, caruman, bayaran balik serta semak denda lejar majikan.

Berikut merupakan cara untuk daftar di portal KWAP semakan;

 • Layari laman sesawang semakan kwap portal seperti pada Rajah di bawah ini
 • Klik pada bahagian “Pendaftaran Ahli”. Hanya pengguna yang berstatus penjawat awam sahaja boleh membuat pendaftaran. 
 • Setelah pendaftaran berjaya, pengguna akan menerima nama pengguna dan kata laluan bagi tujuan log masuk ke portal KWAP ini.
portal semakan kwap pencen

JPA Borang Pencen, jpapencen.gov.my

BACA SINI >> permohonan biasiswa jpa

Menerusi portal JPA Pesara, terdapat senarai borang yang dilampirkan untuk para pesara membuat apa sahaja permohonan mengikut borang yang dipilih.

Berikut merupakan senarai borang-borang yang disediakan kepada para pesara;

1. Borang Permohonan Pencen & Ganti Cuti Rehat (GCR)

BACA SINI >> pencen penjawat awam dimansuhkan

PERKARALINK PAUTAN
Maklumat PesaraBorang SPPP B01a pdf
Maklumat TanggunganBorang SPPP B03 pdf
Notis Pelepasan / Pengasingan Caruman Kerajaan di Kumpulan Wang Simpanan Pekerja Untuk Tujuan Pengiraan Faedah PersaraanBorang SPPP B04 pdf
Permohonan Percantuman Perkhidmatan LepasBorang SPPP.B05 pdf
Perakuan Pemberian Taraf Berpencen (Bagi Badan-badan Berkanun dan Kuasa Tempatan)Borang jpa.bp.sppp.b06 pdf
SENARAI-SEMAK-PERAKUAN-PEMBERIAN-TARAF-BERPENCEN pdf
LampiranPP.1.1.2(B) pdf
Maklumat Asas Bakal PesaraBorang SPPP.B07a pdf
Maklumat Asas Pesara PenswastaanBorang SPPP.B07b pdf
Sijil Akaun Berhutang/Tidak Berhutang[DELETED]
Pengiraan Cuti Rehat Yang boleh Dikumpulkan Di bawah Peraturan 21, Peraturan-peraturan Pencen 1980Borang BP.UMUM.B02.Pin pdf
Maklumat Pesara HakimBorang SPPP.B01c pdf
Borang Permohonan Pemberian Awal Award Wang Tunai GCR[DELETED]

2. Jpa Pencen Borang Permohonan Faedah Terbitan

BACA SINI >> jadual bayaran elaun jpa

PERKARALINK PAUTAN
Permohonan Faedah Terbitan Bagi Kematian Dalam Perkhidmatan (Awam/BBKT)Borang SPT.B01a pdf
Maklumat Tanggungan – Kes Kematian dalam PerkhidmatanBorang B01e-2022 pdf
Pengesahan Anak Belajar di Institusi Pengajian Tinggi (IPT)Borang SPT.BO3a pdf
Maklumat Akaun Bank PemohonBorang B06 pdf
Permohonan Faedah Terbitan Bagi Kematian Dalam Persaraan (untuk pencen suami meninggal dunia)Borang B01d-2022V2 pdf
Bantuan Mengurus JenazahBorang_BMJ-BM-2023 pdf
Surat Akuan BersumpahSURAT_AKUAN_PEMOHON_BMJ pdf
Permohonan PenjagaBorang SPT.B02 pdf
Maklumbalas Siasatan Polis Bagi Kes KemalanganBorang UMUM.B03 pdf
Borang Daftar Anak Kurang Upaya Tanggungan Pesara[DELETED]
Borang Permohonan Baki Pencen[DELETED]
Surat Akuan Ibu atau Bapa Kandung Gemulah Mengenai Pemberian Pencen TanggunganBorang B05aPin2010 pdf

Panduan mengisi borang permohonan faedah terbitan bagi kematian dalam persaraan sangat mudah dan senang.

3. Borang Pemantauan Pencen & Persaraan JPA

BACA SINI >> Tarikh bayaran pencen kerajaan

PERKARALINK PAUTAN
Pengakuan Pesara Bermastautin Di Luar Malaysia Di Bawah Undang-Undang Pencen[DELETED]
Photograph, Thumb Impressions and Specimen Signature Of Malaysian Government Pension Recipient[DELETED]
Pelantikan Wakil Diri Untuk Pesara / Penerima PencenBorang SKP.B07 pdf
Permohonan Pelantikan Wakil Skim ABorang B08_pindaan2021 pdf
Permohonan Kemaskini Maklumat / Gantian Kad PesaraBorang BP.UMUM.B05 pdf
Pengakuan Taraf Perkahwinan Bagi Anak Berumur 18, 19, 20 TahunBorang SKP.B10 pdf
Pengakuan Belajar Sepenuh Masa di IPT bagi Anak Berumur 21 Tahun Ke atasBorang SKP.11A pdf
Surat Akuan Balu / Duda Yang SahSuratAkuanBaluDudaYangSah pdf

4. Borang Tuntutan Perubatan

PERKARALINK PAUTAN
Permohonan Tuntutan Perjalanan Bagi Tujuan Rawatan PerubatanBorang JPA.BP.UBAT.B04 pdf
Borang Maklumat Tambahan Pemohon Bagi Permohonan Ubat/Alat/Perkhidmatan Perubatan/RawatanBorang_Perubatan1_09_T pdf
Borang Maklumat Tambahan Pemohon Bagi Permohonan Rawatan Kecemasan di Hospital/Klinik SwastaBorang_Perubatan2_09_T pdf
Borang Maklumat Tambahan Pemohon Bagi Permohonan Rawatan Luar NegeriBorang_Perubatan3_09_T pdf
Borang Tuntutan Perjalanan Dalam Negeri Bagi Kehadiran Pesara Di Mahkamah.Borang JPA.BP.MAK.01 pdf

5. Borang Janaan Sistem Hrmis (Untuk Kegunaan Jabatan)

PERKARALINK PAUTAN
Borang Permohonan Skim A Berwakil (HRMIS)Borang JP.BP.WAKIL pdf
Borang Pengumpulan GCR atau GCRKBorang JPA.BP.1 pdf
Sijil Akaun Berhutang/Tidak Berhutang[DELETED]
Maklumbalas Siasatan PolisBorang JPA.BP.4 pdf
Urusan Persaraan Dan Pencen Melalui Aplikasi HRMISBorang hrmis_01 pdf
Urusan Faedah Terbitan Bagi Kematian Dalam Perkhidmatan Melalui Aplikasi HRMISBorang hrmis_02 pdf
Urusan Maklumat Asas Bakal Pesara Melalui Aplikasi HRMISBorang hrmis_03 pdf
Urusan Percantuman Perkhidmatan Lepas Melalui Aplikasi HRMISBorang hrmis_04 pdf

6. Borang Maklumat Penamatan Anggota Pentadbiran / Ahli Parlimen / Setiausaha Politik

PERKARALINK PAUTAN
Borang Maklumat Penamatan Perkhidmatan (Anggota Pentadbiran / Ahli Parlimen / Setiausaha Politik)Borang SPPP.B01b-2022 pdf
Borang Maklumat TanggunganBorang SPPP.B03 pdf
Sijil Akaun Berhutang / Tidak Berhutang[DELETE]

7. JPA Borang Pembayaran Pencen Kerajaan

PERKARALINK PAUTAN
Borang Permohonan Pengunaan Akaun Bank Untuk Pesara/Penerima Pencen Yang Berhadapan Prosiding Bankrap/BankrapBorang CAB001 pdf
Borang Permohonan Bayaran Skim Balu Dan Anak Yatim (BAY)Borang CAB002 pdf
Borang Permohonan Penukaran Mod Bayaran Pencen Kepada Waran Untuk Pesara / Penerima Pencen Yang Uzur dan Syarat Wakil Pesara UzurBorang CAB003 pdf

8. Lain-lain

PERKARALINK PAUTAN
Borang Permohonan Pertukaran Akaun Bank[DELETE]
Borang Permohonan Kad Pesara Skim KWSPBorang KWSP01 pdf
Borang Lampiran A – Pengmaskinian maklumat Pesara / tanggungan[DELETE]

Apa itu Maksud Persaraan Wajib

Persaraan wajib ialah seseorang individu yang mencapai umur 55 tahun dan ke atas berkhidmat sebagai seorang pekerja. Berdasarkan Pekeliling Perkhidmatan Bil.

3 Tahun 2001, pekerja boleh memilih untuk bersara wajib pada umur 55 sehingga 60 tahun.

Pesara akan menerima duit setelah pencen wajib mengikut tangga gaji akhir yang telah ditetapkan oleh JPA Bahagian Pencen. 

Apa Itu Maksud Persaraan Pilihan Sendiri

Menurut Seksyen 12 Akta 227/ 239, persaraan jpa pilihan sendiri ialah menamatkan perkhidmatan pekerjaan atas pilihan sendiri dengan syarat sudah berkhidmat melebihi 10 tahun dan mencapai umur 40 tahun dan ke atas.

Macam-macam sebab dikalangan penjawat awam untuk mohon persaraan pilihan sendiri samada persaraan atas sebab kesihatan, persaraan awal guru di Malaysia sedang trend pada ketika ini.

persaraan pilihan sendiri

Permohonan persaraan awal ini boleh dibuat dengan sokongan dan perakuan Ketua Jabatan.

Individu yang bersara awal tetap akan menerima pencen secara bulanan sepertimana yang ditetapkan semakan membuat semakan persaraan pilihan sendiri dengan pihak JPA Bahagian Pencen.

Senarai Kelebihan Dapat JPA Pencen Kerajaan

Banyak faedah yang bakal diterima oleh pesara yang berkhidmat dalam perkhidmatan awam, antaranya termasuklah;

 1. Menerima duit persaraan pencen perkhidmatan secara bulanan.
 2. Menerima kad pesara yang boleh dimanfaatkan untuk kegunaan harian.
 3. Menerima bantuan khas kewangan kerajaan.
 4. Menerima ganjaran.
 5. Menerima award wang tunai bagi gentian cuti rehat.
 6. Menerima pencen tanggungan.
 7. Menerima pencen hilang upaya.
 8. Menerima Pencen Terbitan.
 9. Menerima kemudahan perubatan.
 10. Menerima Ex-Gratia kematian.

Pengiraan pencen kini boleh dikira secara atas talian bagi memudahkan pesara untuk membuat semakan pencen mereka menerusi laman sesawang pencen gov my seperti pada Rajah di bawah ini

Contoh Cara Pengiraan Gratuiti Pencen Penjawat Awam

Di bawah ini contoh pengiraan gratuiti pencen kerajaan untuk penjawat awam:

cara pengiraan gratuiti pencen kerajaan penjawat awam

Contoh Cara Kira Gratuiti Pencen

Wang Gratuiti atau dengan kata nama lain merupakan ganjaran yang diberikan kepada pesara. Berikut merupakan cara untuk kira gratuiti pencen penjawat awam dan kakitangan kerajaan;

7.5 peratus X Bulan Perkhidmatan X Gaji Akhir

(terhad kepada maksimum 360 bulan perkhidmatan)

Sebagai contoh pengiraan gratuiti penjawat awam dan kakitangan kerajaan: 

 • Tempoh berkhidmat: 320 bulan
 • Gaji Akhir: RM3,396.14
 • Duit persaraan pencen diterima: 7.5 peratus X 320 bulan X RM3396.14 = RM81507.36
 • Ini bermaksud jumlah wang gratuiti kerajaan yang bakal anda terima selepas pengiraan dibuat adalah sebanyak RM81507.36

NOTA: Ada yang bertanya kepada kami samada gratuiti kerajaan kena cukai atau tidak. Sebenarnya bayaran wang gratuiti tidak dikenakan cukai oleh LHDN

Apa Itu Maksud Pencen Terbitan dan Cara Kira Faedah Terbitan

Maksud pencen terbitan merupakan pencen yang diterbitkan disebabkan oleh kematian pesara perkhidmatan awam dan pencen tersebut dibayar kepada tanggungan pesara seperti yang ditetapkan menurut Akta Pencen JPA.

JPA pencen terbitan ini hanya memanfaatkan balu atau duda dan anak-anak pesara yang berumur 21 tahun dan ke bawah dan belum berkahwin. 

Pengiraan faedah terbitan ini diagihkan berdasarkan pengagihan syer.

Balu atau duda akan menerima 2 bahagian / syer dan anak-anak dibawah tanggungan akan menerima 1 bahagian/ syer. Rajah di bawah ini menunjukkan cara pengiraan pencen terbitan kepada balu / duda;

semakan pencen terbitan

Untuk pastikan anda tidak terlepas walau satu Bantuan 2024 terkini dari kerajaan Malaysia dengan MUDAH & SENANG, join Telegram Bantuan Kerajaan Malaysia seperti yang tertera di bawah

Berita baik, ada tawaran hadiah GOLD BAR / TABLET PERCUMA untuk follower Telegram

JOIN TELEGRAMLINK PAUTAN
Telegram Bantuan Kerajaan MalaysiaTelegram Bantuan Kerajaan Malaysia